KANKLĖS MEDŽIUOSE - SUTARTINIŲ SIRATOS

ENG

The inspiration for this project came while searching for the ideal trees for our first treeharp project. We found many beautiful trees that were not ideal for installing strings directly. At the same time we began to discover  sutartines in the archives that we were unable to interpret directly from the field collected transcriptions.  We decided it was fitting to match these quirky sutartines with the the trees, which we thought of as orphans from the previous project.  In Finnic and Baltic culture, the term ‘orphan’ can have a deeper meaning, referring to a persons sense of isolation from nature or the community.  The sutartines we chose tell the story of leaving one’s home to start a family, yet never feeling accepted in this new place.

We had experimented with attachable tree harps that are fastened to trees with tie-down straps.  We decided to construct attachable harps whose shape was inspired by the trees that we had selected for the project.  The design of the harp was further influenced by the subject matter of the sutartine.  The first sutartine contains the call of the rooster.  Part of the tree that we found for it resembles the rooster’s comb, and in turn a harp we constructed for it also reflects this.  The second sutartine contains the image of ducks.  We found two trees leaning over the river, and the harps reflect ducks lying in repose as well.  We were pleased to hear ducks and roosters during our filming.

This project is supported by the Lithuanian Council for Culture.

LT

Įkvėpimas šiam projektui kilo dar šią vasarą, ieškant idealių medžių mūsų pirmajam “Kanklių Sutartinė medžiuose“ projektui. Tada radome daug puikių nudžiuvusių medžių, kurie nebuvo tinkami tiesiogiai įmontuoti stygas dėl savo dydžio, formos ar išpuvimo lygio.  Tuo pat metu Zenono Slaviūno archyvuose pradėjome atrasti sutartines, kurių negalėjome interpretuoti tiesiogiai pagal jų užrašus. Mes nusprendėme, kad šias keistas sutartines galima derinti su medžiais, kuriuos pagal ankstesnį projektą laikėme našlaičiais. Suomių ir baltų kultūroje terminas „našlaitis“* gali turėti gilesnę prasmę, nurodydamas asmens izoliacijos nuo gamtos ar bendruomenės jausmą. Mūsų pasirinktos sutartinės  byloja ta metą,  kada paliekami tėvų namai tam, kad sukurti savo šeimą, bet taip niekad ir nesijaučiant savu naujoje vietoje…  

Esam jau ankščiau eksperimentavę su pritvirtinamomis kanklėmis/arfomis prie medžių. Stygos iš anksto yra lengvai įtempiamos ant kanklių formos faneros karkaso, tam, kad  galutinai būtų galima įtempti jas, kad jos skambėtų. Šis karkasas pririšamas diržais aplink nudžiuvusio medžio kamieną ar šaką; tokiu būdu medis palaiko instrumento formą, bei įgarsina skambinamas stygas.  Mes nusprendėme sukonstruoti pritvirtinamas kankles, kurių formą pritaikėm pagal pasirinktus medžius ir jų aplinką. Kanklių dizainą dar labiau paveikė sutartinės tema. Pirmojoje sutartinėje „kena ti gaideliai gydo“ minimas gaidžio giedojimas. Dalis medžio, kurį jam radome, primena gaidžio sketerą,  tai, savo ruožtu,  mums ir atspindi kanklės. Antrojoje sutartinėje yra ančių atvaizdai. Tad radome du medžius, pasvirusius virš upės,  kur kanklės tarsi atspindi ramybėje gulinčias antis. Mums buvo netikėta ir malonu  filmavimo metu išgirsti apylinkės ančių ir gaidžių šauksmus.

*Projekto lietuviškame pavadinime naudojame senovinį našlaičio pavadinimą “sirata”, nes būtent ji dažniausiai aptinkama tradicinėse dainose ir sutartinėse.

Projekto remėjas: Lietuvos Kultūros Taryba