Honeypaw

Mūsų naujausias albumas "Tuta Tuta"

Honeypaw antrasis albumas Tuta Tuta susideda iš dainų, kurių centre yra sekunda ir kiti dualumai. Atsižvelgdami į pandemijos metu visuomenėje padidėjusį poliriškumą, mes siekiame rasti harmoniją disonanse.

Šis albumas buvo įrašytas Toronte įgrojant kanklėmis, jouhikko, bei Wasagos miškuose medžių arfomis. Kanada