Honeypaw

Dokumentinis filmas apie Honeypaw ir jų Kanklės Medžiuose projektą

Šis filmų kūrėjo Nicolaso Pollocko sukurtas dokumentinis filmas rodomas naujoje CBC Arts (CBC – Kanados nacionalinis transliuotojas) dokumentinių filmų serijoje „Natural Colaborators“ apie menininkus, kurie atranda išradingų būdų kaip įtraukti gamtos pasaulį į savo kūrybą. Filmas rodomas anglų kalba.

Honeypaw naujausias albumas "Tuta Tuta"

Honeypaw antrasis albumas Tuta Tuta susideda iš dainų, kurių centre yra sekunda ir kiti dualumai. Atsižvelgdami į pandemijos metu visuomenėje padidėjusį poliriškumą, mes siekiame rasti harmoniją disonanse.

Šis albumas buvo įrašytas Toronte įgrojant kanklėmis, jouhikko, bei Wasagos miškuose medžių arfomis. Kanada