Honeypaw

MUZIKINIS ALBUMAS

Idėja įrašyti albumą medžiuose kilo, kai gavome galimybę apsigyventi tuo metu dėl pandemijos nenaudojamoje Kanados lietuvių bendruomenei priklausiančioje jaunimo vasaros stovykloje netoli Wasagos paplūdimio. Pasirinkome devynias XIX ir XX a. pradžioje užrašytas liaudies dainas iš Karelijos, Ingrijos ir Lietuvos teritorijų, kuriose apdainuojami medžiai. Medžių arfas (kankles medžiuose) instaliavome stovyklos teritorijoje rastuose tuščiaviduriuose medžiuose. Kanklių stygos daugumoje buvo įtaisomos baltojo kedro kelmuose, tačiau mums buvo svarbu įtraukti ir medžius apie kuriuos dainavome – liepą „Turėjo Liepa“, beržą „Berželi beržuti“ ir „Liūdi berželis“ sutartinėse, bei pušį „Iloidaaks müö ihmeen noored“ ir ąžuolą „Panine Hanhon Tarhasehen“ dainose. Mus domina istorinis Baltijos Finų ir Baltų kultūrų ryšys, kurį iškėlė folkloristai, tokie kaip Aukusti Niemi ir Matti Kuusi. Albumo pavadinimas „Ninth Tree Standing“ (devintas medis stovi) turi simbolius, aptinkamus abiejų kultūrų dainose kur medžiai/medis kertami, bet vienas medis/šaka paliekamas stovėti tam kad gegutė galėtų atsitūpti ir pakukuoti. Kurdami tarpusavio muzikinius ryšius supynėm Baltijos finų ir  lietuvių muzikines tradicijas: panaudojom lietuvių sutartinės harmonijas, įskaitant artimas sekundes ir aštrius mikrotonus  suomių dainoms, o lietuvių – finų heterofoniją.

Išleista 2021 m. spalio 3 d.
Jurgita Žvinklytė - Kanklės medžiuose, Balsas
Matti Palonen - Kanklės medžiuose, Balsas